Stichtse Vecht Isoleert

De isolatie-actie ‘Stichtse Vecht isoleert’ wordt georganiseerd door Duurzame Vecht, lokale inwoners en het Regionaal Energieloket in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. Door simpele maatregelen als isolatie van spouwmuren en vloeren blijft warmte binnenshuis. Dat levert niet alleen een comfortabele woning op maar ook een forse besparing op de stookkosten. Zeker nu de overheid […]

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen. Aardwarmte en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het stoken van gas […]

Bio energie

Stoffen zoals houtafval, rioolgassen en mest kun je omzetten in biogas of elektriciteit. Dit kan lokaal, bijvoorbeeld door gassen uit de mest, die bij een boerderij ontstaan, om te zetten in elektriciteit. Maar dat gas kan ook worden gereinigd zodat het met aardgas gemengd kan worden. Zo wordt het geschikt gemaakt voor het aardgasnet. Kijk […]

Windenergie

Windenergie is op dit moment een van de meest kosteneffici

Fossiele energiebronnen

Meer dan 90% van de energie die wij gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool. Nederland beschikt sinds de jaren 60 over grote gasvoorraden, die onze welvaart mede mogelijk hebben gemaakt. Olie en steenkool worden geïmporteerd. Door diverse maatregelen van de overheid wordt fossiele energieproductie ondersteund. Er […]

Energiebronnen thuis en op het werk

Thuis en op het werk verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer. De elektriciteit die wij nodig hebben wordt vooral in grote gas- en steenkoolgestookte energiecentrales opgewekt. Soms wordt de warmte die daarbij vrijkomt gebruikt voor stadsverwarming of voor de industrie. Deze fossiele energiebronnen zitten […]

Smart Energy

Smart Energy is een ontwikkeling die voorziet in nieuwe (technische) concepten voor de lokale duurzame energiehuishouding. Smart Grids zijn decentrale netwerken die vraag en aanbod regelen van warmte, gas en elektra. Ze spelen in op de overstap van een “centrale fossiele energievoorziening”naar een “decentrale herwinbare energievoorziening”.

Warmte Koude Opslag

In Nederland is er in de zomer genoeg warmte van de zon en in de winter juist te weinig. Tegenwoordig wordt, met name bij nieuwbouwprojecten, deze energie steeds meer opgeslagen. Op veel plaatsen in Nederland is het namelijk mogelijk om warm of koud water in de bodem op te slaan. Dat water blijft daar lange […]

Water besparen

Elke dag gebruiken wij per persoon gemiddeld zo’n 120 liter water. Het meeste van ons water wordt gebruikt voor wassen, schoonmaken en het doortrekken van ons toilet. Douche 39,7 liter Wastafel 5,1 liter Toiletspoeling 36,2 liter Wassen, hand 2,1 liter Wassen, machine 1,9 liter Voedselbereiding 1,7 liter Overige 7,6 liter Bron: Duurzaam thuis