,

Fairtrade in ontwikkellingslanden

Fairtrade organisaties zetten zich in om betere ontwikkelingskansen te bieden aan de makers van de producten in Afrika, Azi

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt…

Bio energie

Stoffen zoals houtafval, rioolgassen en mest kun je omzetten in biogas of elektriciteit. Dit kan lokaal, bijvoorbeeld door gassen uit de mest, die bij een boerderij ontstaan, om te zetten in elektriciteit. Maar dat gas kan ook worden gereinigd…

Windenergie

Windenergie is op dit moment een van de meest kosteneffici

Fossiele energiebronnen

Meer dan 90% van de energie die wij gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool. Nederland beschikt sinds de jaren 60 over grote gasvoorraden, die onze welvaart mede mogelijk hebben gemaakt.…

Energiebronnen thuis en op het werk

Thuis en op het werk verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer. De elektriciteit die wij nodig hebben wordt vooral in grote gas- en steenkoolgestookte energiecentrales…

Smart Energy

Smart Energy is een ontwikkeling die voorziet in nieuwe (technische) concepten voor de lokale duurzame energiehuishouding. Smart Grids zijn decentrale netwerken die vraag en aanbod regelen van warmte, gas en elektra. Ze spelen in op de overstap…

Warmte Koude Opslag

In Nederland is er in de zomer genoeg warmte van de zon en in de winter juist te weinig. Tegenwoordig wordt, met name bij nieuwbouwprojecten, deze energie steeds meer opgeslagen. Op veel plaatsen in Nederland is het namelijk mogelijk om warm…

Water besparen

Elke dag gebruiken wij per persoon gemiddeld zo’n 120 liter water. Het meeste van ons water wordt gebruikt voor wassen, schoonmaken en het doortrekken van ons toilet. Douche 39,7 liter Wastafel 5,1 liter Toiletspoeling 36,2 liter …