Stoffen zoals houtafval, rioolgassen en mest kun je omzetten in biogas of elektriciteit. Dit kan lokaal, bijvoorbeeld door gassen uit de mest, die bij een boerderij ontstaan, om te zetten in elektriciteit. Maar dat gas kan ook worden gereinigd zodat het met aardgas gemengd kan worden. Zo wordt het geschikt gemaakt voor het aardgasnet.

Kijk op de website van Groen Gas Nederland voor meer informatie.

Groen gas kun je ook tanken als je een geschikte installatie hebt.

Houtafval kan lokaal of in grote centrales in elektriciteit worden omgezet.

Aan biodiesel worden ook producten uit biomassa toegevoegd.

Bio-energie benut de natuurlijke kringloop van CO2, waardoor er geen extra CO2 in de atmosfeer wordt gebracht. Zonder benutting voor energieproductie zou de biomassa namelijk ook weer in de dampkring terecht zijn gekomen.

Voor de duurzaamheid is het belangrijk dat biobrandstof geen concurrentie vormt met onze voedselproductie.