Kader voor zonnevelden in Stichtse Vecht

Stichtse Vecht wil in 2040 alle energie die wordt verbruikt in de gemeente duurzaam opwekken. Om dat te bereiken moeten we in 2030 al minstens 0,1 terawattuur aan energie opwekken. Daarvoor zijn niet alleen zonnepanelen op daken nodig, maar ook zonnevelden. Om te kijken waar die zouden zonneweiden kunnen liggen, is er een beleidskader zonnevelden […]

Watt nou!!

KLAAR VOOR EEN LEUKE AVOND OVER DUURZAME ENERGIE? Klimaat is best een taai onderwerp. Dat weten wij ook. Daarom hebben we een methode ontwikkeld om dat gesprek een stuk makkelijker en leuker te maken. In één avond maak je zo samen met andere jongeren een concreet plan voor energiebesparing en duurzame energie in Stichtse Vecht. […]

Presentatie warmtepomp

Op de informatiebijeenkomsten in Breukelen en Maarssen over de warmtepompen is bijgaande presentatie getoond. Heeft u nog vragen over warmtepompen? Stel deze dan via warmtepompen@duurzamevecht.nl of via de ambassadeurs.

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen. Aardwarmte en bodemwarmte zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het stoken van gas […]

Bio energie

Stoffen zoals houtafval, rioolgassen en mest kun je omzetten in biogas of elektriciteit. Dit kan lokaal, bijvoorbeeld door gassen uit de mest, die bij een boerderij ontstaan, om te zetten in elektriciteit. Maar dat gas kan ook worden gereinigd zodat het met aardgas gemengd kan worden. Zo wordt het geschikt gemaakt voor het aardgasnet. Kijk […]

Windenergie

Windenergie is op dit moment een van de meest kosteneffici

Fossiele energiebronnen

Meer dan 90% van de energie die wij gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool. Nederland beschikt sinds de jaren 60 over grote gasvoorraden, die onze welvaart mede mogelijk hebben gemaakt. Olie en steenkool worden geïmporteerd. Door diverse maatregelen van de overheid wordt fossiele energieproductie ondersteund. Er […]

Energiebronnen thuis en op het werk

Thuis en op het werk verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer. De elektriciteit die wij nodig hebben wordt vooral in grote gas- en steenkoolgestookte energiecentrales opgewekt. Soms wordt de warmte die daarbij vrijkomt gebruikt voor stadsverwarming of voor de industrie. Deze fossiele energiebronnen zitten […]