Watt nou!!

KLAAR VOOR EEN LEUKE AVOND OVER DUURZAME ENERGIE? Klimaat is best een taai onderwerp. Dat weten wij ook. Daarom hebben we een methode ontwikkeld om dat gesprek een stuk makkelijker en leuker te maken. In één avond maak je zo samen met…
,

Energieambassadeurs trekken wijken in

Welke maatregelen kunt u nemen die u direct geld besparen en meer wooncomfort opleveren?

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt…

Bio energie

Stoffen zoals houtafval, rioolgassen en mest kun je omzetten in biogas of elektriciteit. Dit kan lokaal, bijvoorbeeld door gassen uit de mest, die bij een boerderij ontstaan, om te zetten in elektriciteit. Maar dat gas kan ook worden gereinigd…

Windenergie

Windenergie is op dit moment een van de meest kosteneffici

Fossiele energiebronnen

Meer dan 90% van de energie die wij gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool. Nederland beschikt sinds de jaren 60 over grote gasvoorraden, die onze welvaart mede mogelijk hebben gemaakt.…

Energiebronnen thuis en op het werk

Thuis en op het werk verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer. De elektriciteit die wij nodig hebben wordt vooral in grote gas- en steenkoolgestookte energiecentrales…