De Rijksoverheid stimuleert duurzaam bouwen in het bouwonderwijs bij mbo, hbo en wo. Want de studenten van nu zijn de bouwvakkers, aannemers en architecten van later. Hoe eerder ze met methoden voor duurzaam bouwen in aanraking komen, hoe vanzelfsprekender ze deze later in hun werk gebruiken.

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen
Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werk-omgeving. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid duurzaam bouwen met subsidies.
Enkele voorbeelden zijn:

  • Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;
  • MIA en Vamil: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen;
  • EIA: energieinvesteringsaftrek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft meer informatie over alle regelingen en subsidies voor duurzaam bouwen.

Subsidies gemeente en provincie
Er zijn ook diverse subsidies bij gemeenten en provincies. Raadpleeg daarvoor uw eigen provincie of gemeente.

Duurzaam verbouwen
Een verbouwing kan een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn subsidies beschikbaar om uw huisenergiezuinigerte maken.