Door duurzaam te bouwen kun je materialen gebruiken die later niet op de afvalberg terecht komen. Ook is het heel goed mogelijk om een gebouw zo te maken, dat het energieneutraal is of zelfs energie produceert. Dat kan door een uitgekiende isolatie, ontwerp en ligging en door de warmteinstraling in de zomer op te slaan voor gebruik in het winterseizoen. Kijk voor meer informatie over Duuraam bouwen en verbouwen op de website van de Rijksoverheid.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing
Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Ruim 7 miljoen m2 kantoorruimte staat leeg. De uitdaging is om de bestaande voorraad geschikt te maken voor wonen en werken en te willen investeren voor de lange termijn. We moeten kantoren en woningen maken waar mensen graag in willen verblijven, in een prettige omgeving, kortom waar mensen weer van kunnen gaan houden! Het Maarssense MBBplus biedt een totaalpakket voor duurzame huisvesting aan, kijk op www.mbbplus.nl. MBBplus kijkt naar verduurzamingskansen voor de bestaande gebouwde omgeving en kan daarbij iedere gewenste rol vervullen.