Duurzame troonrede

Marjan Minnesma

Op 30 augustus 2012 is de eerste Duurzame Troonrede uitgesproken door Marjan Minnesma.

Marjan is een van de initiatiefnemers van Urgenda, een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken samen met overheden, bedrijven en burgers.

Marjan Minnesma is o.a. bekend geworden door haar grote inkoopactie voor zonnepanelen onder de naam “Wij Willen Zon”.
Enkele punten uit deze troonrede:
Geen enkele generatie heeft ooit een grotere welvaart gekend dan de onze. Deze welvaart is gebaseerd op datgene wat de aarde ons geeft.
Echter: wij overvragen de natuurlijke bronnen van de aarde met uitputting en vervuiling tot gevolg.

Onze huidige koers vormt niet alleen een gevaar voor de ecologie, maar bedreigt ook onze economie. De ecologie is immers de basis voor de economie. Wij razen als het ware met hoge snelheid op een ravijn af. Dus wordt het niet eens tijd om aan de noodrem te trekken?

Ook de huidige financiële crisis is hiermee onlosmakelijk verbonden. Financiële instellingen over de hele wereld hebben jarenlang geld gecreëerd dat niet op tastbare zaken, zoals goederen of goud, maar op schulden gebaseerd was. De draagkracht van de aarde wordt steeds verder overschreden. Het ecologisch tekort bedraagt al 35%, wel iets anders dan de 3% begrotingstekort. Als we in dit tempo doorgaan hebben we over 40 jaar drie aardbollen nodig, en die bestaan niet!

Door vervuiling en broeikasgassen verandert het klimaatsysteem, waardoor voedsel steeds schaarser en dus duurder zal worden. Hierdoor wordt voedsel onbereikbaar voor grote groepen minder draagkrachtige mensen. Op wereldschaal zal dit leiden tot volksverhuizingen en sociale onrust. We zullen dus nu in actie moeten komen voor volgende generaties. We hebben maar 1 aardbol en straks misschien wel 9 miljard mensen.

Het is nog niet te laat als we nu onze economie gaan ombuigen naar een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energie en groene grondstoffen. Hierdoor zullen andere waarden belangrijk worden en zullen we onszelf anders gaan organiseren.