Begin juli 2019 heeft Diny Wijnmaalen na drie jaar haar functie als voorzitter van stichting Duurzame Vecht neergelegd. Ze blijft de stichting met raad en daad terzijde staan, maar draagt de positie aan het roer over aan Emile van Irsen.

Emile werkt als portefeuillemanager bij Binck Bank en wil graag bijdragen aan duurzaamheid in Stichtse Vecht. Ook in zijn werk is hij met het onderwerp bezig. ‘Bij de bank ben ik bezig het duurzaam beleggingsbeleid aan te scherpen’, vertelt hij. ‘Ik heb dat duurzame beleid in 2011 geïntroduceerd en dat moet verdiept worden. Daar is werk aan de winkel, net als in onze mooie gemeente. Nu het klimaatakkoord is gesloten staan we op een kantelpunt: de transitie moet gemaakt worden van de pioniers naar iedereen. Belangrijke vraag is hoe we dat gaan doen en ook hoe we iedereen aan boord krijgen. Daarmee gaan we aan de slag in samenwerking met andere partijen.’

Emile vindt het een eer om Diny Wijnmaalen op te volgen. ‘Zij heeft als oprichter van de stichting een stevige basis gelegd. Dat zie ik en dat voelt uitstekend. Hoe ik de rol als voorzitter ga invullen, ga ik de komende tijd eens bekijken. Gelukkig heb ik een heel team om me heen die weet hoe de hazen lopen. Dat sterkt me.’