Thuis en op het werk verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer.

De elektriciteit die wij nodig hebben wordt vooral in grote gas- en steenkoolgestookte energiecentrales opgewekt. Soms wordt de warmte die daarbij vrijkomt gebruikt voor stadsverwarming of voor de industrie.

Deze fossiele energiebronnen zitten maar in een beperkt aantal landen in de grond. Wij zijn daardoor afhankelijk van de plaatselijke politieke situatie en het vervoer over grote afstand. Bovendien brengt het verbranden van fossiele brandstoffen CO2 in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt.

Duurzame opwekking van energie uit zonnestraling, windkracht, biomassa of aardwarmte is een steeds beter alternatief. Wel vergt dit in eerste instantie vaak grotere investeringen dan het verstoken van fossiele brandstoffen. Deze investeringen worden daarna ruimschoots terugverdiend omdat de jaarlijkse kosten en de milieubelasting juist erg laag zijn.