Thuis verbruiken de meesten van ons gas om te verwarmen, elektriciteit voor apparaten en fossiele brandstof voor vervoer.

Organisaties verbruiken ook energie voor huisvesting, transport en het productieproces.
Om niet te vergeten is er veel energie nodig voor ons voedsel.

Hoeveel wij thuis of op het werk verbruiken is afhankelijk van de bouw en isolatie, van ons gedrag en van de apparaten die wij gebruiken.

Verlichting en de (huishoudelijke) apparaten verbruiken stroom. De hoeveelheid stroomverbruik is sterk afhankelijk van de gebruikstijd, het aantal apparaten en de gebruikers zelf. Voorts is er ook een groot verschil tussen energiezuinige apparaten en energieslurpers.

Duurzame Buren
Duurzame Buren delen hun persoonlijke ervaringen rond duurzaam bouwen en wonen, energiebesparing en -opwekking. Wat werkt, en wat niet?