Meer dan 90% van de energie die wij gebruiken komt momenteel uit fossiele bronnen. In Nederland is dit vooral olie, gas en steenkool.

Nederland beschikt sinds de jaren 60 over grote gasvoorraden, die onze welvaart mede mogelijk hebben gemaakt. Olie en steenkool worden geïmporteerd.

Door diverse maatregelen van de overheid wordt fossiele energieproductie ondersteund. Er werd in 2010 € 5,8 miljard uit de schatkist aan fossiele energie besteed tegenover € 1,5 miljard aan hernieuwbare energie.

Bron: persbericht van CE Delft

Aardgas wordt door de energiesector wel beschouwd als een transitiebrandstof. Daarmee wordt bedoeld dat gas in de overgangsperiode naar hernieuwbare energiebronnen een rol kan spelen. Er komt namelijk minder CO₂ vrij dan bij steenkool. Bovendien zijn gasgestookte elektriciteitscentrales goed regelbaar om de fluctuaties in het aanbod van stroom uit wind en zon op te vangen.