Kringloopeconomie

Cradle to Cradle

Bij de grootschalige productie van goederen wordt geen rekening gehouden met wat er moet gebeuren na het afdanken ervan. Bij de overvloed waarin wij leven ontstaat er een grote afvalberg en schade aan het milieu.

De grenzen aan deze werkwijze zijn nu in zicht. Zelfs als wij erin slagen de milieubelasting te beperken, lopen wij tegen een tekort aan grondstoffen aan.

Wij staan voor de fundamentele uitdaging om er een kringloop van te maken, net als in de natuur. Concrete mogelijkheden die er nu al zijn zetten een eerste stapje.

Een aantal bedrijven werkt samen aan een geheel nieuwe aanpak: Cradle to Cradle.

De drie basisprincipes daarvan zijn:
1. Afval = voedsel
2. Zon is de energiebron
3. Respect voor Diversiteit

Het principe van Cradle to Cradle wordt toegelicht in bovenstaande video

‘Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things’ is een grensverleggend boek van de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough.

Ze schetsen een nieuwe, duurzame wereld. Hierin ontwerpen en produceren wij zo, dat afval voedsel wordt voor de natuur of hergebruikt wordt in het productieproces. Zo ontstaat een oneindige kringloop, als de producenten de gebruikte materialen ook daadwerkelijk terug nemen.
Water wordt gereinigd zodat het opnieuw gebruikt kan worden en er wordt duurzame energie gebruikt.

 

Deze revolutionaire verandering van productie en consumptie wordt al in de praktijk gebracht door diverse bedrijven. Uiteraard verloopt de overschakeling naar het nieuwe proces stap voor stap.

Voorbeelden in Nederland zijn Ahrend en Desso.
Ahrend maakt bureaustoelen volgens het Cradle to Cradle-principe, Desso tapijt.

De invoering van Cradle to Cradle vergt niet alleen een herziening van het productieproces maar ook het vervangen van materialen die giftig of niet herbruikbaar zijn. Dus fabrikanten moeten met partners en leveranciers overleggen over aanpassingen in de hele keten.

Het ontwerp dient aangepast te worden, zodat de onderdelen uit elkaar gehaald kunnen worden.
Vervolgens moet de terugname en de daadwerkelijke recycling worden georganiseerd. Dit vergt een nieuwe benadering van het product. In plaats van een eenmalige levering neem je de zorg op je tijdens de gehele levenscyclus.

Koninklijke Auping bv en afvaldienstverlener en grondstoffenleverancier Van Gansewinkel hebben samen een retoursysteem voor matrassen ontwikkeld.

Van Gansewinkel – bruggenbouwer naar een circulaire economie