In sommige branches is een bedrijfsmilieuplan (BMP) nuttig of verplicht. Hierin staat de milieubelasting van je bedrijf of organisatie en de maatregelen om dit te beperken. Het plan bestrijkt een periode van vier jaar en geeft een prognose voor de volgende periode. Het is een openbaar document (vertrouwelijke bedrijfsgegevens uitgezonderd).
Er zijn verschillende redenen om een bedrijfsmilieuplan op te stellen:

  • als voorwaarde om een vergunning te krijgen;
  • als noodzakelijk onderdeel van een (ISO 14001) milieuzorgsysteem;
  • als hulpmiddel bij het plannen van de milieuactiviteiten, begroten van investeringsplannen en vermijden van risico’s;
  • kostenbesparing;
  • imagoverbetering.