Nieuw elan Circulaire Economie

Sinds augustus 2019 maakt Tine Verhoef deel uit van het bestuur van Stichting Duurzame Vecht. Ze maakt zich sterk voor een meer circulaire economie (CE) in de gemeente. Ze heeft inmiddels een plan geschreven over onder andere het verantwoord aanpakken van restafval, reduceren, recyclen en repareren.

Circulaire economie staat voor een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Dus wat doe je als het product is afgeschreven? En ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden? De kringloopwinkels, het Repaircafé Stichtse Vecht en lokale ondernemers die producten terugnemen en hergebruiken zijn voorbeelden van CE. De inwoners van Stichtse Vecht helpen natuurlijk zelf ook mee door afval te scheiden en spullen (denk aan de lege flessen) in te leveren voor hergebruik. Tine vertelt: ‘Het plan legt een basis en is een mooie manier om in de materie thuis te geraken. En ik leer de relaties kennen. Samen met twee zeer deskundige experts en een nog te starten werkgroep wil ik de gemeente helpen met het ontwikkelen van de visie en plannen voor Stichtse Vecht.’

Goede voorbeelden

De stichting is op zoek naar ‘goede voorbeelden’ van burgers, bedrijven en organisaties die zich bezighouden en of (willen gaan) werken volgens het principe van de circulaire economie. Ken jij die? Geïnteresseerd in het onderwerp? Neem dan contact op met Tine Verhoef: tineverhoef@duurzamevecht.nl