oprichting lokaal duurzaam energie bedrijf stichtse vecht

In samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht is Stichting Duurzame Vecht bezig een Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf (LDEB) op te zetten. De plannen zijn vergevorderd. Zo ver zelfs dat er wordt uitgekeken naar de vorming van een bestuur dat de organisatie van een coöperatie daadwerkelijk op zich gaat nemen.

Kwartiermakers Guus Ydema en Diny Wijnmaalen zijn momenteel in gesprek met bedrijven en organisaties die goede daken hebben die zich lenen voor het leggen van zonnepanelen. Ook het maken van zonneweides is een optie die tegen het licht wordt gehouden. Heeft u suggesties voor daken? Kent u projecten die u onder de aandacht wilt brengen van het LDEB? Of bent u geïnteresseerd in het opzetten van de coöperatie? Meldt u dan via mail bij Guus Ydema of Diny Wijnmaalen