Op 28-1-2013 is de Stichting Duurzame Vecht opgericht bij notaris Gerrits in Breukelen. Hiermee heeft het initiatief een duidelijke rechtspersoonlijkheid gekregen. Het bestuur bestaat uit: Pascal van Droogenbroeck, voorzitter; Diny Wijnmaalen, penningmeester; Guus Ydema, secretaris.
De notaris heeft de oprichting belangeloos uitgevoerd en ondersteunt daarmee het belang van de duurzame ontwikkeling.