stichtsevecht-fairtraide-2017

Tot 2018 mag de gemeente zich weer Fairtrade Gemeente noemen. Een klein applaus is op z’n plaats. Bestuurslid van Duurzame Vecht Otto Albrecht heeft zich ingezet voor verlenging van het label en is trots: ‘We zijn nu zowel Fairtrade Gemeente als Global Goals Gemeente. Met dank aan iedereen die fairtrade-producten verkoopt en gebruikt!’

Om de titel te verdienen werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria. Met de behaalde verlenging van het eervolle predicaat Fairtrade Gemeente zet Stichtse Vecht zijn beste beentje voor. ‘We zien dat de gemeente, de inwoners,  het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in Stichtse Vecht zich in grote getale scharen achter de principes van eerlijke handel en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op die manier helpen we mensen in ontwikkelingslanden zichzelf helpen. Dat is het uiteindelijke doel’, licht Otto Albrecht toe.

Top
Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er namelijk meer fairtrade producten verkocht worden. Ook in Nederland. Er zijn nu 72 officiële Fairtrade Gemeenten in Nederland. Gemeenten die de duurzame ontwikkelingsdoelen oftewel ‘global goals’ omarmen (eerder heette dit Millenniumgemeente-red). van de Verenigde Naties omarmen zijn er ongeveer 160. Het aantal gemeenten dat net als Stichtse Vecht beide labels mag voeren is nog klein. Otto Albrecht: ‘Hoewel het leuk is om in zo’n rijtje te staan, heb ik liever dat heel Nederland deze etiketten verdiend. Dan pas zijn we echt top bezig. Als Duurzame Vecht moeten we vooral uitdragen dat er naar gehandeld moet worden. En dat gaan we in 2017 zeker doen. Adel verplicht!’