Er zijn verschillende strategie

(benaderingen, visies, stappen of richtlijnen) voor het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. Voorbeelden zijn:

 • Trias Energetica
  De Trias Energetica is vanouds de meest bekende, strategie voor duurzaam bouwen. De strategie richt zich op energiebesparing.
 • Trias Ecologica
  Dit is een stappenplan voor duurzaamheid. De Trias Energetica is er vanaf geleid.
 • People-, planet-, profit-benadering (Triple P-benadering)
  Een benadering die voor nieuwbouw en renovatie evenwicht zoekt tussen mensen, aarde of leefmilieu en economie. Een gebouw dat weinig energie gebruikt, maar waar mensen niet graag in verblijven, is volgens deze benadering niet duurzaam.
 • Industrieel, flexibel en demontabel Bouwen (IFD-Bouwen)
  Dit is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen waarbij het niet alleen gaat om het gebouw en de installaties, maar ook om het bouwproces en de organisatie ervan. Bijvoorbeeld door complete bouwdelen als gevels met kozijnen en glas of geprefabriceerde operatiekamers leveren. Dat is goedkoper, minder zwaar voor bouwvakkers en beter voor het milieu.
 • Cradle to Cradle;
  Een strategie die ervan uitgaat dat alle gebruikte materialen na gebruik in een product, weer nuttig kunnen worden gebruikt in een ander product zonder kwaliteitsverlies.
 • Slim bouwen
  Een concept om het aanleggen van leidingen van installaties te scheiden van de overige deelprocessen in de bouw als het aanbrengen van de fundering, bouwen van het skelet en aanbrengen van vloeren, gevels en dak. Dat kan de sleutel zijn voor efficiënter en economischer bouwen.