Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om de (on)veiligheid aan te geven van ons voedsel.

Onder voedselveiligheid vallen alle mogelijke risico’s die aan voedsel kunnen zitten en het voorkomen hiervan. Denk daarbij aan:

  • Voedselvergiftigingen
  • Voedselintoleranties
  • Bederf
  • Voedselallergieën

Een voorbeeld van een crisis ten aanzien van voedselveiligheid zijn uitbraken van salmonella.

Voorbeelden van instellingen met veel kennis op het gebied van voedselveiligheid zijn: