In Nederland is er in de zomer genoeg warmte van de zon en in de winter juist te weinig. Tegenwoordig wordt, met name bij nieuwbouwprojecten, deze energie steeds meer opgeslagen.

Op veel plaatsen in Nederland is het namelijk mogelijk om warm of koud water in de bodem op te slaan. Dat water blijft daar lange tijd op de zelfde temperatuur.

Met deze opslag kan warmte die in de zomer over is, bewaard blijven tot de winter, om een gebouw ermee te verwarmen. Omgekeerd kan met de koude van de winter water worden gekoeld, waarmee in de zomer een gebouw kan worden gekoeld.

Deze warmte-koude-opslag vergt een uitgekiende en uitgebreide technische installatie met o.a. bodemleidingen, pompen en warmtewisselaars en wordt al veel bij kantoren toegepast.