Informatiebijeenkomst Zogwetering 14 november 2022

Maak jij je ook zorgen om de huidige energieprijzen en ben je nieuwsgierig naar duurzame alternatieven voor het opwekken van energie? 

Kijk op ons YouTube kanaal voor de opname van de informatie avond: 

Met de huidige krapte op de gasmarkten is het zoeken naar alternatieven voor het opwekken van energie, actueler dan ooit. Kunnen we als bewoners van de wijk Zogwetering en de omliggende straten (Driehoekslaan, Diependaalsedijk, Zandpad en Machinekade) een energiesysteem in zelfbeheer realiseren en samen daarmee onze huizen verwarmen, koelen en voorzien van stroom?

Dat is de vraag die we jullie, de bewoners, op 14 november willen gaan voorleggen!

Willen en kunnen we samen een kostendekkend systeem opzetten en beheren? Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat dit kan. Ook de Nederlandse overheid ziet hierin mogelijkheden, en heeft recent besloten dat commerciële marktpartijen er niet met de winst vandoor mogen gaan. De rol van gemeenten en bewoners is hiermee prominent geworden. Bewoners kunnen mede-eigenaar worden van zulke systemen en zodoende (mee)beslissen over de tarieven van de opgewekte energie.

 

Er zijn verschillende opties:

  • Een kleinschalig warmtenet op basis van TEA (Thermische Energie uit Afvalwater), zoals het rioolwater dat nu vanuit het voormalige zuiveringsstation aan de Diependaalsedijk, wordt doorgepompt naar de waterzuiverings-installatie in Leidsche Rijn
  • WKO (Warmte Koude Opslag) in combinatie met één of meerdere warmtepompen
  • Bodembronnen gecombineerd met warmtepompen
  • Zonnepanelen of zonneweiden om de benodigde elektriciteit op te wekken voor de werking van een warmtepomp

Wil je meer weten?

Kijk op de website www.energieZogwetering.nl en kom naar de voorlichtingsavond georganiseerd door de Werkgroep Warmte Zogwetering (een samenwerkingsverband tussen Stichting Duurzame Vecht, Energiecoöperatie 2030.nu, Wijkcommissie Zogwetering Dichters en Lanen en de Belangenvereniging Zogwetering).


Meld je aan door middel van het formulier op onze website www.energieZogwetering.nl

» Let op! Het aantal plaatsen is beperkt, dus wil je verzekerd zijn van een plek, meld je dan snel aan! «