Stichting Duurzame Vecht

Samen sneller verduurzamen. Doe mee! Wij willen de duurzame ontwikkeling van de gemeente Stichtse Vecht versterken. Dit doen we door bijvoorbeeld het organiseren van webinars en een -online- energieloket. We schenken ook aandacht aan het belang van lokaal duurzaam geproduceerd voedsel. Ook voor een  gastles op een basisschool, draaien we onze hand niet om. Doel is om informatie, voorlichting en advies te geven waardoor inwoners bewuster kunnen kiezen voor duurzame maatregelen en duurzaam gaan leven.

We hechten als stichting aan onze onafhankelijkheid. We werken samen met inwoners, wijkcommissies, overheden en (kennis-)organisaties. Omdat we alleen sámen verder komen met het verduurzamen van Stichtse Vecht.

Ons team

De stichting Duurzame Vecht wordt momenteel gevormd door een team van bijna dertig mensen. Jong en al wat ouder. Uit alle lagen van de bevolking van Stichtse Vecht. De stichting bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers. De energie-ambassadeurs vormen het grootste onderdeel van de stichting en zijn de vooruitgeschoven posten in de kernen en wijken van gemeente Stichtse Vecht. Enkele onderdelen van onze organisatie (communicatie, beheer website en specifiek energieadvies) worden ondersteund door betaalde krachten.

Over Ons

Waar wij voor staan

Duurzame Vecht stimuleert en motiveert inwoners ván en organisaties ín de gemeente Stichtse Vecht om duurzamer te zijn en te worden. Duurzaamheid is een gezamenlijke activiteit waarbij jij nodig bent. Doe mee! 

Meedoen

Duurzaamheid raakt iedereen en gaat iedereen aan. Daarom staat de stichting open voor alle inwoners van de gemeente.

Wil je meewerken aan het verspreiden van informatie, geven van voorlichting en het verspreiden van kennis op het gebied van duurzaamheid? Of heb je ideeën voor een project? Stuur dan een berichtje naar welkom@duurzamevecht.nl

Ook reacties, aanvullingen of suggesties zijn welkom op dit mailadres.

Bestuur

Ondersteuning

De vooruitgeschoven posten van de stichting in wijken en kernen zijn de energie-ambassadeurs. Wil je een energie-ambassadeur spreken? Kijk hier wie er bij je in de buurt woont.