Beleidskader zonnevelden vastgesteld

Hiep hiep hoera….de gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 15 december 2020 het beleidskader Zonnevelden vastgesteld. In dit beleidskader zijn de gebieden binnen Stichtse Vecht opgenomen waar zonnevelden meer, minder en niet kansrijk zijn. Op deze zogenoemde kansenkaart staan ook de grenzen en randvoorwaarden beschreven. De lokale energiecoöperatie 2030.nu ziet de voordelen van het vastgestelde […]

Energie armoede en energie transitie

De energievoorziening van de toekomst moet duurzaam zijn, maar ook betaalbaar en rechtvaardig. Dat is niet vanzelfsprekend voor 8% van de Nederlandse huishoudens. Deze hebben in meer of minder mate te maken met energiearmoede. Op 5 november jl. nam energieambassadeur Piet Paul deel aan het TNO Webinar “Energiearmoede en de energietransitie”. Hoe voorkomen we energiearmoede? […]